Представител на ДПП Врачански Балкан участва в проект NatuRegio

Експертът по връзки с обществеността Оля Генова е един от шестимата представители за България, която е избрана да участва в проект NatuRegio за периода 2009 -2010 г. Програмата се координира от Академия за опазване на природата „Алфред Тьопфер” (ННА), Германия и дава възможност на млади специалисти в сферата на консервацията от България и Румъния да придобият практически опит, чрез серия от обучителни семинари и стаж в природозащитни институции.
Обучението включва два престоя в Германия и приключва
с разработването и прилагането местни проекти съгласно стандартите на ЕС.

През периода 31 март – 5 юни 2009 г. представителят на ДПП Врачански Балкан беше на стаж в Национален парк Баварска Гора, най-стария национален парк в Германия, а през втората фаза 17 aвгуст – 23 септември 2009 г. приемаща институция е Национален парк Берхтесгаден.

В рамките на проекта ще бъдат подготвени и публикувани статии за двата национални парка и тяхната работа и ще бъде разработен проект, подпомагащ природозащитната дейност на ДПП Врачански Балкан.