Пещерата "Леденика" ще стане развлекателен парк

  31-07-2011

Община Враца в партньорство с Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” спечелиха проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” – компонент 2. Проектът е класиран на второ място от общо  45 подадени проектни предложения. Той ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Неговата основна цел е разработване на природна атракция, базирана на пещера „Леденика” и превръщането ú в основа на конкурентно способен туристически продукт.

 В проекта се предвижда развлекателния парк в "Леденика" да бъде композиран от отделни тематични и атрактивни модули, обединени в светлинно-музикален спектакъл, които ще бъдат различни за най-посещаваните зали на пещерата. Чрез модерни технологии в  Концертната Зала и при "Езерото на желанията" ще има прожекции върху воден екран, а при Малката пропаст с музика и звукови ефекти ще се реализира обемно шоу "Вулканът".

Пред входа на пещерата предстои изграждане на образователен-интерпретативен модул "Прилепа", като за целта ще бъда извършена рехабилитация и разширение на съществуващия информационен център. Предвижда се обзавеждане на съвременна  прожекционна зала, където посетителите ще получават информация за пещера "Леденика", природен парк "Врачански Балкан" и неговите забележителности, флора, фауна и културно-историческо наследство. Акцентът ще бъде върху ендемитния вид бръмбар-сметломразец. Негов уголемен макет ще посреща посетителите на пещерата. Край пещерата ще бъдат изградени два модула- анимационен "Приказната алея" и спортно-развлекателен "Мама, татко и ние".

В проекта е включено атракционно туристическо влакче, което ще осъществява връзката между Природозащитния център "Натура 2000" във Враца.  Предвидени са изграждане на нов водопровод от хижа „Леденика” до входа на пещерата „Леденика”, пречиствателно съоръжение с биологично очистване и последващо използване на водата, обновяване на съществуващия паркинг, удължаване на съществуващата алея за хора с увреждания, оформяне на околни пространства, поставяне на указателни табели, изграждане на две екопътеки с туристически маршрути Горно Озирово – Леденика и Враца – Леденика.

Общият  бюджет на проекта е 5 млн. 282 хил. лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма “Регионално развитие” е 5 млн. 46 хил. лв., а съфинансирането от Община Враца е  236 671 лв.