Мониторинг на зимуващи прилепи в Природен парк "Врачански Балкан"

  15-01-2018

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 През месец януари експерти от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" проведоха ежегоден мониторинг на зимуващите прилепи. Посетени бяха пещерите „Кална Мътница” и „Леденика”.
   
В пещера "Кална Мътница" бяха установени малки колонии от три вида прилепи – малък и голям подковонос и пещерен дългокрил.
     В пещера "Леденика" бяха наблюдавани единични екземпляри от голям и остроух нощник, голям и малък подковонос. За разлика от предишни години тази зима, вероятно поради по-топлото време, прилепите са концентрирани предимно във входните зали на пещерата.

     Ново за територията на парка се оказа наличието на зимуваща колония от големи и остроухи нощници в друга изследвана този месец пещера. Това са два от нашите най-едрите видове прилепи. Те обитават целогодишно предимно подземни убежища като пещери и минни галерии. Извършват кратки миграции. Наблюдавани са летни колонии, но в страната са открити малко зимни убежища на големи нощници с повече от 200 прилепа. На базата на Националния мониторинг на пещеролюбивите видове прилепи от предишни години може да се смята, че това е най-голямото струпване на зимуващи големи нощници не само на територията на Врачански Балкан, но и в цяла Северна България. Наличието на повече от 600 екземпляра определя пещерата като значимо зимно убежище.