План за управление на ДПП "Врачански Балкан"

Планът за управление на Природен парк „Врачански Балкан” е приет с Решение № 750 от 14.10.2011 на Министерски съвет и е достъпен в електронен вариант на интеренет сайта на ДПП "Врачански Балкан".


План за управление на ДПП "Врачански Балкан"
размер: 7025 KB
10-12-2014 г.