Посланикът на Kралство Белгия посети Природозащитен център "Натура"

  01-12-2023

 

     На 30 ноември 2023 посланикът на Kралство Белгия в Република България Н. Пр. Фредерик Мьорис посети Природозащитен център "Натура". Посланикът бе посрещнат от инж. Николай Ненчев, който подробно разказа за дейностите на Дирекцията в областта на опазване на биоразнообразието, устойчивия туризъм и еко образователните дейности. Акцент бе поставен и на съвместната работа на Дирекцията на парка с местните и регионални власти. Н.Пр. Фредерик Мьорис и инж.Ненчев обсъдиха възможността през следващата година да се организира опознавателно посещение на посланици от страните на ЕС в България в Природен парк "Врачански Балкан". Посланикът на Kралство Белгия бе в гр. Враца по покана на областния управител Надя Донкинска.