Пресконференция по проект „Храмът на родовата памет“

  05-10-2015

  На 7-ми октомври 2015 г. Дирекция на природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите и Областна администрация на Софийска Област организират пресконференция по съвместен проект „Храмът на родовата памет“ - Консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св. Рождество Богородично“, с. Миланово, община Своге. Събитието ще се проведе в Заседателната зала на Областна администрация на Софийска област от 11.00 часа.

  В мероприятието участие ще вземат г-жа Росица Иванова, областен управител на Софийска област, инж. Николай Ненчев, директор на ДПП „Врачански Балкан” и екипа по проекта.

  Експертите ще представят пред обществеността основните цели, дейности и очаквани резултати по проекта, финансиран по програма “Културно наследство и съвременни изкуства“, „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Общата му стойност е в размер на 617 519, 70 лева с ДДС.