Опръстеняване на бебетата-лешояди

  27-06-2016

В края на месец юни на територията на Природен парк „Врачански Балкан“ бе опръстенено първото от новоизлюпените белоглави лешоядчета.
Алпинистите Ясен Дюлгеров и Димитър Ралев маркираха малкото с метален и цветен пръстен.
Като цяло маркирането на малки белоглави лешояди в гнездата е трудно, бавно, рисковано и скъпо начинание. Поради това маркирането на други птици няма да бъде извършено.
През 2016 г. четири бебета-лешоядчета се излюпиха в природен парк «Врачански Балкан» през тази пролет. Те са наследници на четири от десетте загнездили през пролетта двойки белоглави лешояди.

снимки Георги Стоянов, Ясен Дюлгеров и Димитър Ралев