ДПП "Врачански Балкан" ще подпомага интергацията на младежи и деца с противообществени прояви

  02-11-2010

На 28 октомври 2010 г. ДПП " Врачански Балкан" участва в кръгла маса по проблемите на децата и младежите с протиообществени прояви. Тя е част от менторска програма „Активни общности в превенцията на институционализацията на деца и младежи" и се организира от Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода (ДРОПЛС). По тяхна инициатива на 17 юли т.г. е учредена и гражданска мрежа „Акивна общност - Враца", в която членове са  Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан",  Български червен кръст - Враца, Младежси дом, Регионален Исторически Музей, Читалище "Развитие", Спортно - туристически клуб при ПМГ и ДРОПЛС.

Във форума мрежата предложи конкретни стъпки за включване на деца с противообществени прояви в дейности на членовете, с цел подкрепа, закрила и възпитание, съобразно нуждите на всяко дете и семейство. Основна част от методиката са практики от Възстановителното правосъдие.

ДПП "Врачански Балкан" ще участва с включването на деца и младежи в различни природозащитни и туристически инициативи организирани от Дирекцията на парка и младежки еко клуб "Зелено Бъдеще".