Трета партньорска среща по проект DiGi-Parks по Програма за териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А «Румъния–България»

  06-12-2021

В рамките на планираните дейности по управление на проект DiGi Parks, на 3 ноември 2021 год. бе проведена 3-ра партньорска среща в в офиса на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”. На срещата взеха участие екипите по управление на проекта на двамата партньори и представители на фирмата, която ще осъществи дейностите по дигитализация на румънския парк. В рамките на деня бяха обсъдени оперативни задачи, свързани с изпълнението на проекта – организирането на срещите със заинтересованите страни, дейностите по дигитализация на ПП "Железни Врата" , както и предаване на оборудване свързано със заснемането на териториите. Бяха планирани съвместните дейности по предстоящите задачи за следващия тримесечен период.