Започвa реставрация на църквата „Св. Рождество Богородично“ - с. Миланово

  19-08-2015

 От 21 до 24 Август 2015 година на територията на Софийска област ще се проведе партньорска среща по проект „Храмът на родовата памет“ - Консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св. Рождество Богородично“ - с. Миланово,община Своге (договор номер 24-10М1-39/21.04.2015)

Целта на срещата е проследяването на напредъка по изпълнението на проекта, както и посещение на Църквата „Св. Рождество Богородично“ в с. Миланово. По време на визитата ще бъдат организирани срещи с представители на културни институции и местната власт, с оглед запознаване с предвидени дейности по проекта.
В срещата ще участват представители на водещия партньор Областта администрация Софийска Област и партньорите - Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и Polar Permaculture Solutions – Норвегия.

Освен консервация и реставрация на църквата „Св. Рождество Богородично“ (1492 г.) в проекта е включено и проучване на „Оброци и оброчни дейности в Искърското дефиле“, професионално обучение с представители на ромското малцинство в образователна квалификационна степен „Озеленител“ и „Пътен строител” както и организиране и провеждане на Фестивал „Традиции и родова памет“.

Проектът се финансира по програма БГ08 “КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА, МЯРКА 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Стойността му е 617 519, 70 лева с ДДС.

Срещата ще се проведе на 22.08.2015 от 16.00 ч в ПЦ „Натура”

снимка: FB Dobri Light