Ваканция за устойчиво развитие в с. Очин дол

  11-08-2013

В периода от 12 до 17 август 2013 в село Очин дол Фондация ЕкоЦентрик ще проведе образователен семинар за ученици в среден курс на обучение от Враца, София и Германия.
По време на семинара "Ваканция за устойчиво развитие", младежите ще бъдат запознати с различни теми, свързани с устойчивото развитие: екология, биоразнообразие и природозащита; замърсяване и опазване на околната среда; устойчиво управление на ресурси и отпадъци; алтернативен туризъм и глобализация.

Младежите ще се включат местна инициатива за облагородяване и създаване да кът за отдих край чешма в центъра на с. Очин дол както и в традиционен събор-курбан посветен на 520-годишнината от построяването на църквата „Рождество на Пресвета Богородица” в с. Миланово.
Участници в семинара са и учители и експерти от сферата на природо-защитата от София, Враца и Германия, които ще имат възможност да се запознаят с интерактивни методи на обучение за ученици от 8. до 12. клас, които да използват в своята практика.
Програмата на семинара е разработена от Фондация ЕкоЦентрик и е основана на активно обучение и развитието на личностни, практически, социално-комуникативни, специализирани и методически умения, т.нар. групи „умения за бъдещето“.

Проектът „Подпомагане образованието за устойчиво развитие в България - Ваканция за устойчиво развитие“ стартира през юли 2012 г. Изпълняващите проекта организации са Фондация ЕкоЦентрик, немското сдружение HÖB (Образователен център по история и екология) и Дирекция на Природен парк ”Врачански Балкан”.

Продължителността на проекта е 18 месеца и е на стойност 170 700 евро, като 93 000 от средствата се осигуряват от Германската фондация за околна среда (DBU), а останалите - от партньорските организации - Фондация ЕкоЦентрик, HÖB и Дирекция на ПП „Врачански Балкан”.