ДПП "Врачански Балкан" се включи във Фестивала на ученето през целия живот

  30-10-2012

С организирането на две инициативи Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" се включи в провеждането на Фестивала на ученето през целия живот на 30 октомври 2012 г. в гр. Враца.
Над 60 ученика от 4 до 9 клас от врачанските училища посетиха Природозащитен център "Натура", където се запознаха с природните забележителности и биоразнообразието на територията на парка. След презентацията учениците дискутираха възможностите да се включат в различни екологични и природозащитни инициативи и научни дейности осъществявани от експертите от ДПП "Врачански Балкан".
Паралелно с инициативата в Природозащитен център „Натура”, Дирекцията на парка участва и с информационен щанд в "Панорама на свободното време", която се проведе в Младежки дом Враца. Всички посетители на щанда получиха информационни и образователни материали за биоразнообразието и възможностите за туризъм в ПП „Врачански Балкан”.