Панорамно издигане с балон популяризира Натура 2000 в гр. Роман

  29-04-2022

Вечерта на 27 април на стадиона в гр.Роман ученици и учители от Средно училище "Васил Левски" както и много граждани се издигнаха с рекламен балон за Натура 2000. Над 80 човека имаха възможност да се любуват и града и околностите от птичи поглед, както и да получат информация за зоните от Натура 2000 в общината. На балона беше окачено знаме с посланието на кампанията "Зеленото бъдеще започва от теб!". Капанията се организира от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" и цели да популяризира ползите и възможностите които предоставя европейската екологичната мрежа Натура 2000 за местното население.

Инициативата се организира в рамките на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“ изпълняван от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.