Двойка черни лешояди в Природен парк „Врачански Балкан“!

  21-03-2021

   За първи път, след близо 90 години черните лешояди (картали) са установени през гнездовия период в Природен парк „Врачански Балкан“. През месец март 2021 г. орнитолози наблюдаваха първата сформирана двойка на територията на парка, както и две гнездящи двойки в района на Източна стара планина. Това са първите активни гнезда на вида наблюдавани от 28 години в България и първите въобще установени и фотографирани в Стара планина!

  В Червената книга на НР България черният лешояд от 1985 година се води изчезнал вид. Процесът на “изчезване“ се случва в периода 1950-1960, когато вече няма данни за гнездене, а наблюденията на вида стават изключително редки.

  След десетилетие неуморен труд от страна на неправителствени организации, паркови дирекции и институции както и благодарение на стартиралия през 2015 г. проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14NAT/BG/649 е постигнат невероятен успех и завръщането на картала в България вече е факт. В международния проект са ангажирани сдружение Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна, Дружеството за защита на хищните птици, Международната фондация за опазване на лешоядите, Германската фондация Евронатур и регионалното правителство на Екстрамадура. През 2018 г. започва внасянето на индивиди от Екстрамадура (Испания) и няколко европейски зоопарка. Птиците се освобождават в Източна Стара планина (край Котел и Природен парк „Сините камъни”) и Природен парк „Врачански Балкан”. До края на 2020 г. в Източна Стара планина са освободени 18, а във Врачански Балкан - 10 черни лешояда. Към момента птиците се подхранват и наблюдават на специално изградени площадки.

   Постигнатият успех се дължи и на натрупания опит от дейностите по възстановяването на популациите на белоглавия лешояд в Стара планина. Към момента на територията на Врачански Балкан има над 70 белоглави лешояди, които вече няколко години успешно гнездят и се размножават.

   снимка: Архив:ФДФФ, LIFE14NAT/BG/649