Наръчник за екологично обучение бе представен пред учители от Област Враца

  22-11-2011

Над 40 учители, ученици и експерти по образованието от Област Враца взеха участие в обучителен семинар организиран от Българско дружество за защита на птиците, Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и РИО Враца. В рамките на семинара бе представен интерактивен наръчник „Господари на небето”, посветен на опазването на два от най-редките видове птици на планетата – царския орел и ловния сокол. Помагалото е разработено за различни възрастови групи и съдържа презентации, игри, снимки и полезна информация за преподавателите в училищата. Лектори на семинара бяха Николай Терзиев, експерт от БДЗП и г-н Бари Купър от Великобритания – експерт с 30 годишен опит в сферата на природозащитното образование. И двамата лектори бяха единодушни, че учителите могат лесно да въздействат върху учениците, използвайки интересни и забавни методи с който да привличат тяхното внимание. Също така те подчертаха, че заниманията на открито и сред природата са от голямо значение при провеждането на екологично образование. В доказателство на това всички присъстващи взеха участие в няколко интерактивни игри, организирани от лекторите и сами се убедиха в техния занимателен и образователен ефект.
В края на семинара бе организирана дискусия за ролята на учителите в изграждането на екологичното мислене на подрастващите и възможностите за сътрудничество с неправителствени екологични организации.
Изработката на наръчника и организирането на обучителния семинар се осъществява благодарение на проект “Опазване на царския орел и ловния сокол и на ключовите за тях места от екологичната мрежата Натура 2000”, финансиран по програма “Лайф +” на Европейския парламент.