Над 25 концепции за регионално развитие на Врачански Балкан, събрани в изложба по „Ваканция за устойчиво развитие“

  22-10-2013

Фондация ЕкоЦентрик и Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" откриват изложба по проект „Ваканция за устойчиво развитие“. Началото е 23.10.2013 година, 16.30 часа в Природозащитен център НАТУРА в град Враца.

 

На изложбата ще бъдат показани резултати от едноседмичните образователни семинари, проведени през пролетната и лятна ваканции в селата Паволче, Очин дол, Миланово, Лютиброд и Челопек, където участваха над 150 гимназисти и учители от София, Бяла Слатина, Козлодуй и от Германия.

 

По време на семинарите бяха изготвени 27 младежки концепции за развитие на устойчив туризъм в селата по границата на Природен парк „Врачански Балкан“. Младежките концепции за развитие на региона ще бъдат изложени в НАТУРА под формата на постери, брошури или разписани стратегии.

 

Оригинални творчески произведения на участниците, които онагледяват устойчив начин на живот или са предназначени за естетизиране на средата също ще могат да бъдат разгледани.

 

В рамките на проекта бяха подкрепени 6 местни инициативи за облагородяване на средата в селата: Паволче, Челопек, Люти борд, Очин дол и Миланово и проект за подобряване на туристическата инфраструктура във „Врачански Балкан“. Снимки с развитието на инициативите – „преди“ и „след“, ще бъдат изложени в НАТУРА.

 

Посетителите ще имат възможноста да се запознаят с програмата на образователните семинари, с впечатленията на участниците, да получат цялостно усещане за целите и дейностите по проекта.

 

Проектът „Подпомагане образованието за устойчиво развитие в България – Ваканция за устойчиво развитие“ стартира през юли 2012 г. Изпълняващите проекта организации са Фондация ЕкоЦентрик, немското сдружение HÖB (Образователен център по история и екология) и Дирекция на Природен парк ”Врачански Балкан”.

 

Продължителността на проекта е 18 месеца и е на стойност 170 700 евро, като 93 000 от средствата се осигуряват от Германската фондация за околна среда (DBU), а останалите - от партньорските организации – Фондация ЕкоЦентрик, HÖB и Дирекция на ПП „Врачански Балкан”.

Повече информация за проекта можете да научите тук