Новини

ДПП "Врачански Балкан" с успешна информационна кампания за Натура 2000
Успешно маркиране на малкото черно лешоядче Понора
Полет с балон и образователни игри за Натура 2000 в гр. Козлодуй
Ученици от гр. Мездра с нови знания за Натура 2000
Ученици от Роман на образователен уикенд за Натура 2000
Посланници и дипломати от 12 държави посетиха Природен парк "Врачански Балкан"
Ученици от Враца на образователен уикенд за Натура 2000
ДПП "Врачански Балкан" участва във Фестивала на къдроглавия пеликан
<< 1 2 3 4 5 6 >>