Опознай природата, за да я опазиш !

  01-02-2010

Под това мото се проведе опознавателната екскурзия на доброволчески куб „Зелено Бъдеще” в гр. София. Доброволците посетиха Националния природонаучен музей, където от беседа на Николай Симов научиха много любопитни факти за животинския свят в България и основните причини за намаляването на биологичното разнообразие в страната. Най-голям интерес предизвикаха експонатите от земноводни, птици и едри бозайници. По време на визитата специално внимание се отдели на животинските видове, които обитават територията на Природен парк „Врачански Балкан”.

След музея учениците посетиха Института по Ботаника към Българска академия на науките, където Христо Педашенко ги запозна с историята и работата на Института и организира посещение на секциите по „Палеоботаника и поленов анализ”, "Флора и Флорогенеза"  и „Микология”. В Секцията по „Флора и Флорогенеза” доброволците научиха за начина на изработка и класификация на хербариите и видяха образци на различни видове растения, някои от които над 100 годишни.

В секцията „Палеоботаника и поленов анализ”, н.с. Борис Ценов, възпитаник на врачанската природо-математическа гимназия запозна учениците с основните изменения на климата от създаването  на земята до днес и показа експонати на вкаменели растения и животни от мезозойската ера. Класификацията и съхраняването на гъбите, както и много любопитни факти за тяхното развитие беше представено от секцията по Микология.

В резултат от тази инициатива доброволчески клуб „Зелено бъдеще” реши да събере и изработи хербарийни образци от растения, описани на територията на Природен парк „Врачански Балкан за които няма подадени данни през последните десетилетия. Така доброволците ще могат да наблюдават изменението на растителния свят и влиянието на човека върху територията на парка.