конкурс за рисунка на тема „Гората и ние” .

  15-03-2013

По случай седмицата на гората (от 1ви-до 7ми април 2013 г.) Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” организира конкурс за рисунка на тема „Гората и ние” .

Целта на конкурса е да се покажат ценността, уникалността и разнообразието на гората, хармонията между нея и човека и да се създаде повишена обществена чувствителност към нейното опазване.

В конкурса могат да участват ученици от 4 до 12 клас, които чрез различни техники да споделят своя поглед за връзката между хората и гората, нейната красота и многообразие.

Рисунките ще се приемат в Природозащитен център „Натура” (на Червения площад) и в офиса на ДПП „Врачански Балкан” – ул. Иванка Ботева 1, ет. 3 – всеки работен ден от 9.00 до 16.30 ч.

Най – атрактивните произведения ще бъдат включени в изложба, а авторите ще получат поощрителни награди от ДПП „Врачански Балкан” .

Откриването на изложбата и награждаването ще бъде в ПЦ „Натура” на 5 април 2013 г.