Провеждане на публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Врачански Балкан“

  05-07-2023

      РИОСВ-Враца, РИОСВ-София и РИОСВ-Монтана, съвместно с Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ ще проведе публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Врачански Балкан“, съгласно нормативните изисквания на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии.
     От името на трите регионални инспекции бихме искали да поканим всички заинтересовани лица да вземат участие в предстоящото обсъждане, което ще се проведе в Природозащитен център „Натура“ към Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“, с адрес: гр. Враца, ул. „Поп Сава Катрафилов“ 27-29 (на Червения площад), на 28.07.2023 г. от 10:00 часа.