Над 1 тон събрани отпадъци в ПП "Врачански Балкан"

  20-04-2013

Над 150 чувала и около 1 тон отпадъци бяха събрани от екипа на ДПП "Врачански Балкан", ученици от СОУ "Козма Тричков" и СОУ "Никола Войводов" както и множество присъединили  доброволци от гр. Враца и региона. В инициативата се включиха общо над 70 човека, които почистиха района около Трудовашката чешма, пътя за Леденика, коритото на река Лева и местността Горски дом. Дирекцията на парка благодари на всички участници за проявената активност и екологино съзнание.