Етно ботанически тур в ПП "Врачански Балкан"

  02-07-2021

На 1 юли 2021 се проведе първия Етно ботанически тур в природен парк "Врачански Балкан". Участниците в инициативата преминаха през еко пътеката Боров камък, като по пътя наблюдаваха типични за района и сезона растения. По-интересни видове, които като видяха са няколко вида орхидеи (пърчовка, обикновена гнездовка, червен главопрашник, двурога пчелица и др.), лаврово бясно дърво, беладона, млечен явор, швейцарски бронец, бяла тлъстига и др. Участниците научиха интересна информация за отделните видове, тяхното приложение и свързани с тях митове и легенди. Освен, че се насладиха на горските ягоди по пътя, участниците научиха да различават отделните видове, които се срещат в района. В края на етно тура всички получиха за спомен специално изработен магнит от водача на групата - Красимир Лаковски. Инициативата е част от #ФестивалНаПриключениятаВъвВрачанскиБалкан,