ДПП „Врачански Балкан“ ще участва в реконструкцията на църквата „Рождество Богородично”

  22-04-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Днес в Министерството на културата беше подписан договор за реконструкция и реставрация на църквата „Рождество Богородично” в село Миланово, махала Старо село, община Своге. Това ще се извърши в рамките на проект, ръководен от Областната администрация Софийска област съвместно с Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите.

Проектът за реконструкция и реставрация на църквата е от изключителна важност за Софийска област, обясни Областният управител г-жа Росица Иванова и допълни, че така ще бъде съхранено историческото и културно наследство на областта, имайки предвид, че църквата в с. Миланово е датирана от 1492 година и притежава уникални стенописи. По този начин ще съумеем освен да опазим този уникален паметник на културата, да създадем условия за развитие на поклоннически, екологичен, исторически и други видове туризъм в района, което ще доведе и до икономическо съживяване на тази част от Софийска област, инвестиции и съпътстващо разкриване на нови работни места.
Проектът е по програма – „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Стойността му е 617 519, 70 лева с ДДС.