Проведен обучителен курс в Многофункционален център „Натура”

  08-07-2010


Партньорите по проекта на Клуб „Приятели на Природен парк „Врачански балкан” наречен „Малки моми пръстен топат” проведоха обучителен курс в Природозащитен център „Натура”. Проектът се финансира от ФРГИ и фондация „ Америка за България” по програмата „Живо наследство 2010”.
Учители и родители от ЦДГ „Българче”, танцьори от формация „Магнифика” и клуб за хора „Черга” ентусиазирано проучват две обредни практики- българския обичай „Бръшленкьо” и ромския ритуал „Пеене на пръстени на Едерлези”. Участниците в обучението обобщиха събраната теренна информация от селата Паволче, Челопек, Люти дол и квартал Кулата. С помощта на ст.н. стр. Д-р Йорданка Манкова събраната информация се систематизира и описва, за да може да бъде популяризирана и използвана от учителите в образователния процес. Теренните проучвания ще продължат в с. Зверино и гр. Вършец. Информацията от тях ще бъде интерпретирана в крайният продукт на проекта- концептуален танцов пърформанс обединяващ музика, визия и хореография в една обща идея- да одухотвори познати образи от фолклора.
„Проектните ни дейности целят да постигнем синергичен ефект от обединените усилия на амбициозните партньори. С помощта на образоването на младите хора искаме да допринесем за осмисляне, оценка и защита на оживеното наследство.”- обобщи ръководителя на проекта Калина Дуранкева .