Национален парк Берхтесгаден – традиции и предизвикателства в областта на екологичното образование

Национален парк Берхтесгаден – традиции и предизвикателства в областта на екологичното образование

Обща информация

Национален парк Берхтесгаден е разположен  в Югоизточната част на Германия в провинция Бавария и граничи с австрйиската област на Залцбург. Той е обявен е за национален парк  през 1978 г. и е част от Алпийската мрежа защитени територии, основана  през 1995 г. Площта на парка е  21 000 ха., като цялата територия е държавна собственост. Обширни гори  и стръмни скали са основните елементи на високопланинския ландшафт. В сърцето на националния парк, на 603 м надморска височина се намира прочутото езеро Кьонигзее. Най-високият връх на територията на парка е връх Вацман - 2713 м.

Управление на парка

Парковата администрацията е пряко поделение на Баварското министерство на околната среда, здравеопазване и защита на потребителите. Седалището на администрацията се намира в централната част на гр. Берхтесгаден, разположен в подножието на планината. 70 служители на пълно работно време и 10 сезонни работници се грижат за успешното изпълнение на парковите дейности. През летните месеци администрацията предлага възможности и за добровoлци и студентски стажове.

Екологичното образование,  информационното осигуряване и връзки с обществеността са сред важните приоритети на Национален парк Берхтесгаден.

Ролята на екологично образование е то да се насочи не само към  целевата група като цяло, но и да повлияе на поведението на всеки отделен човек от тази група. Естествено преживяване сред природата с помощта на всички сетива е в основата на предлаганите обучителни модели. За нуждите на  екологичното обучение към парка са изградени информационни центрове и пунктове, организират се  семейни екскурзии, туристически турове, рейнджърски клуб, изготвят се печатни материали и се организира  директна работа с местните училища и градини.

Към Национален парк Берхтесгаден са създадени четири образователни групи (група на мормота, лисицата, риса и дивата коза) от деца и ученици в различни  възрастови групи, които се ръководят от  рейнджърите на парка. В съответствие на възрастта и интересните всяка седмица се подготвят различни теми и игри за обучение свързани с опазването на околната среда и екологично поведение, като целта на тези групи е да се привлекат децата и учениците от населените места, граничещи с парка.

Големият поток от туристи посещаващи парка е другата основна целева група към която са насочени усилията на парковата администрация.  Според статистката на парка през 2006 г. над 75 000 туристи са преминали през  информационните центрове и над 2 000 деца са взели участие в организираните програми от парка. През последните години се наблюдава постоянна тенденция на повишаване на туристите и посещаемостта на организираните мероприятия и тематични обучения. С най-голяма популярност са семейните турове „Долината на орела“ (наблюдение на скален орел) „По следите на мормотите“, ‘Барбекю на открито’, които средно се посещават от 40 до 50 туристи. За децата най-интересни са организираните занимания – `Индиански игри’, „Гората на елфите и горските духове“, и др.  През дните с лоши метерологични условия са предвидени практически занимания в сградите на информационните центрове. C голяма популярност се посещава курса за лечебните растения, които сa разпространени на територията на парка като за тази цел е създадена специална градина на билките.

Голяма роля в обучителния процес играят доброволците към парка. Те провеждат значителна част от програмите за деца през лятото и в същото време предлагат нови и свежи идеи за обучение на малките посетители.

Като ново предизвикателство пред Националния парк е изграждането на нов, модерен център за екологичното образование и  информационно осигуряване  - Hause Dеr Berge. Центърът ще бъде разположен в Берхтесгаден и ще запълни нуждата от закрита сграда, където да се предлагат алтернативни занимания при лоши метерологични условия. Изграждането на парка ще започне през 2011 г. като стойността на инвестицията e 20 000 000 евро.