23 години Природен парк "Врачански Балкан"

  19-12-2012

  

  На 21 декември се навършват 23 години от създаването на Природен парк „Врачански Балкан”. Паркът е обявен със Заповед № 1449/21.12.1989 г. на Комитета по опазване на околната среда при Министерски съвет със статут на Народен парк.  С влизането в сила на Закона за защитените територии, паркът е прекатегоризиран в “природен” – една от шестте категории защитени територии, които се управляват с цел опазване на биологичното разнообразие, развитие на научни, образователни и рекреационни дейности, на туризъм и устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на традиционните форми на поминък.

Природен парк “Врачански Балкан” е един от най-популярните природни паркове в България, пленяващ със своите непристъпни скали, уникални пещери, красиви водопади и разнообразен растителен и животински свят. Той е вторият по-големина природен парк в България с площ от 28 803.9 хектара. Управлението на защитената територия се осъществява от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан ", която е на пряко подчинение на Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните.