Полет с балон над град Мездра и река Искър

  12-05-2022

       

             На 11 май сутринта на стадиона в град Мездра ученици и учители от град Мездра и село Зверино, представители на Община Мездра, служители на Държавно горско стопанство Мездра, както и случайни граждани се издигнаха с рекламен балон Натура 2000. Над 80 човека имаха възможност да видят града и околностите от птичи поглед, както и да получат информация за зоните от Натура 2000 в община Мездра. Кампанията се организира от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" и цели да популяризира ползите и възможностите, които предоставя европейската екологичната мрежа Натура 2000 за местното население. Посланието на кампанията "Зеленото бъдеще започва от теб!" обръща внимание на личната отговорност на всеки от нас свързана с опазването на природата.
      Инициативата се организира в рамките на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“ изпълняван от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.