ДПП "Врачански Балкан" взе участие в туристическо изложение

  14-09-2012

От 14 до 16 септември Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" взе участие в Първото мобилно международно изложение в сферата на туризма, което се проведе в рамките на Врачанския есенен панаир. В изложението активно се включиха и доброволците от еко клуб "Зелено Бъдеще", които популяризираха дейността на клуба и информираха посетителите за туристическите и интерпретативни маршрути на територията на парка. 

На щанда на Дирекцията бе изложен макет на белоглав лешояд в реални размери както и информационни материали за Природозащитен център "Натура" и изпълняваните проекти за опазване на  биоразнообразието на територията на ПП "Врачански Балкан"