Обучение по анализ на сателитни снимки в гр. Враца

  04-11-2009

Представители на ДПП Врачански Балкан ще вземат участие в обучение по анализ на сателитни снимки, предназначено за администрации на националните и природни паркове в България.
Обучението ще се проведе от 9 ноември до 13 ноември 2009 в хотел Хемус, гр. Враца и се организира от Асоциация на парковете в България по проект RS4NP (Подкрепа за организации, работещи в защита на природата, за мониторинг и развитие на устойчиви земеделски практики, използвайки методи на дистанционните наблюдения).