Обикновени ли са „обикновените„ видове птици?

  19-04-2010

В събота на 17.04.2010 г. Йордан Христов от Българско Дружество за защита на птиците - отговорник по Мониторинга на обикновените видове птици изнесе презентация на тема: Обикновени ли са „обикновените„ видове птици? пред членовете от Доброволчески клуб „Зелено бъдеще” към ДПП „Врачански Балкан” и Еко клуб „Детелини” към СОУ „Христо Ботев” – град Враца. Целта на срещата бе младите еколози да се запознаят с характеристиките и биологията на различните видове птици, както и с метода за наблюдение и попълване на полевият формуляр.
Мониторинга на обикновените видове птици e акция на БДЗП, която стартира от 2005 г. Схемата за мониторинг е първата по рода си национална програма за оценка на състоянието на биологичното разнообразие и е част от Общоевропейската схема за мониторинг на обикновените видове птици. Основната цел е използването на широко разпространените видове птици, като индикатори за общото състояние на околната среда. Наблюдението включва обхождане на пробна площадка с площ 1 кв.км. три пъти годишно, описание на местността и видовете птици, които са видени или чути по време на обхождане на маршрута.
Доброволците от екоклуб „Зелено бъдеще” с експертната помощ на ДПП”Врачански Балкан” ще поставят началото на тази инициатива на територията на парка.