Международна конференция в Природозащитен център "Натура"

  09-05-2011

От 11 до 13 май 2011 гр. Враца е домакин на 3-та международна среща в рамките на Плана за действие по възстановяване на лешоядните птици на Балканския полуостров (BVAP). Планът е иницииран от консорциум от международни организации, между които водещи фигури са Франкфуртското Зооложко Дружество (FZS) и Фондацията за консервация на Черния лешояд (BVCF). Планът се изпълнява от над 30 неправителствени организации от Балканските държави, като основната му цел е да създаде устойчиви популации на четирите вида европейски лешояди на Балканите.

Целта на тази среща е да се определят приоритетите на Балканския план за действие за опазване на лешоядите за следващите три години и да се актуализира дългосрочна работна стратегия. На конференцията се очакват да пристигнат 60 гости от 11 държави, представители на различни неправителствени организации.

 

На 11 май 2011 г. от 19.30 ч. в Природозащитен център „Натура” ще бъде официалното откриване с прес конференция и коктейл.