Почистване на Леденишка яма

  28-07-2009

Стартира почистването на Леденишка яма по проект на Клуб Приятели на Врачански Балкан в партньорство с ДПП Врачански Балкан и спелео клуб Стрешеро. Пещера „Леденишка яма” се намира на територията на Природен парк „Врачански Балкан” в непосредствена близост до хотелски комплекс Леденика. От 2004 г. там е установено системно замърсяване с битови и строителни отпадъци. Туристопотокът в района е целогодишен. Основната цел на проекта е почистване и възстановяване на консервационната значимост на пещерата Леденишка яма.
Почистването ще се извърши до края на месец юли. Входа на пещерата ще бъде поставена ограда и табела.