Новини

Журналистическо посещение в зони от Натура 2000
Лешоядите са "прахосмукачките" в природата
Рекордна численост на черни лешояди в ПП "Врачански Балкан"
Организирани преходи през месец август
Еко забавления по време на Фестивал на приключенията във Врачански Балкан
Етно ботанически тур в ПП "Врачански Балкан"
Един ден в ПП "Врачански Балкан"с ученици от "Св. Св. Климент Охридски" гр. Бяла Слатина
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>