Оля Генова

Образователно-квалификационни степени: магистър „Екология и опазеане на екосистемите“ – ПУ Пловдив, магистър „Финанси“ - УНСС,  професионална квалификация "Учител по георгафия" НБУ София

Общ трудов стаж: 18 г.

Трудов стаж в системата на горите: 12 г.

Заемани позиции: 2004 – 2009 г. -Търговско-промишлена палата Враца, експерт МСП, 2009 – до момента ст експерт Връзки с обществеността и образователни програми.

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.:  Преминати курс по Горска педагогика 2016, 2017 и 2018 г., обучение за „Водач в защитени територии“ 2018-2019, финансиран от DBU Германия, Завършен пилотен курс за обучение „Управлението на качеството за устойчив туризъм“ – QualiTour по програма Леонадро да Винчи, преминат курс за обучение за специалисти, работещи в природозащитната сфера и 4 месечен стаж в Национален парк Баварска гора и Национален парк Берхтесгаден, Германия, по проект NatuRegio; преминат курс "Управление на защитени територии" към Асоциация на парковете 2015 и 2016, преминат курс за обучение „НПРД като инструмент за управление на природния капитал“, огранизиран от Дикон – АГРЕКО ООД, преминат курс “Media Training for Educators, Trainers and Youth Workers” организиранотy Olde Vechte Foundation,Холандия, преминат курс за Безопасни условия на труд, сертификат от Българска Търговско-промишлена палата; участие в организирана среща на Млади мултипликатори, организирано от Главна дирекция Комуникация на Европейската комисия, Брюксел 2019, член на Доброволчески екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи (ДЕРБАК) към БЧК и др.

Чужди езици: руски и английски