ДПП „Врачански Балкан” изгражда Посетителски център

  19-11-2013

На 18.11.2013 г., понеделник, на официална церемония Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“ към Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) стартира изграждането на Посетителски център в местността „Копана могила”.

Центърът ще изпълнява комуникационна, образователна и управленска функция. В него ще бъдат разположени администрацията на парка, образователно-интерпретативен център и контролна зала за наблюдение.

На символичната първа копка на обекта присъстваха: кмета на община Враца инж. Николай Иванов, зам. кмета Красимир Богданов, Емил Василев – кмет на село Паволче, Гриша Григоров – кмет на село Челопек, инж. Кирил Ташев – старши експерт в Изпълнителна агенция по горите, инж. Христо Христов - и.д. директор на РИОСВ – Враца, инж. Сашко Каменов – директор на Регионална дирекция по горите – Берковица, арх. Валери Маринов – проектант на проекта, Володий Пеков – изпълнителен директор на „ИНКОМС ЕСТ Милин камък“ - фирмата строител на обекта, гости и представители на медиите.

„Изпълнителна агенция по горите ще поощрява и подкрепя всяка една инициатива, свързана с популяризирането на парка, който е неделима част от мрежата на защитените територии в България”, е заявил инж. Григор Гогов – изпълнителен директор на ИАГ в изпратения Поздравителен адрес.

Кметът на Враца инж. Николай Иванов поздрави присъстващите и подчерта, че проектът е плод на положените усилия в посока развитието на туризма в региона и за популяризиране красотите на Врачанския Балкан, не само в България, но и извън пределите на страната.


Инж. Христо Христов – и.д. Директор на РИОСВ – Враца поздрави служителите на природния парк от името на министъра на околната среда и водите инж. Искра Михайлова и допълни, че благодарение на изграждането на Посетителския център туристическата инфраструктура ще бъде обновена, а природните забележителности на парка – популяризирани.

Инж. Николай Ненчев - директор на Дирекцията на парка, уточни, че това е първа копка на новата сграда, в която ще се изгради „Посетителски център“ и ще се помещава администрацията на парка. „Благодаря на всички на местно ниво, които ни подадоха ръка и помогнаха за строежа“ - допълни инж. Николай Ненчев.

Володий Пеков - изпълнителният директор на „ИНКОМС ЕСТ Милин камък“, увери всички, че това ще бъде уникален обект и образец - еталон в България, в строителството на сглобяеми сгради.


Центърът е част от изпълнението на проект „Изпълнение на дейности за устройството и управлението на ПП „Врачански Балкан“. Проектът е на стойност 4 533 937,85 лева, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”