ДПП "Врачански Балкан" представи Наръчник за провеждане на образователни дейности на територията на парка

  28-10-2013

На 24.10 и 25.10.2013 година в Природозащитен център НАТУРА – гр. Враца, експерти от ДПП "Врачански Балкан" и Фондация "ЕкоЦентрик" представиха първия по рода си наръчник за образователни програми на територията на ПП "Врачански Балкан". Образователните програми бяха демострирани пред близо 70 учители от начален, среден и горен курс на обучение от Община Враца.

 Наръчникът е предназначен за провеждане на образователни дейности в Природен парк „Врачански Балкан“ с посетителски групи от ученици от 1. до 12. клас. Основава се на методи за активно обучение и се предвижда да бъде ползван от водещи с различна подготовка. Би могъл да послужи на обучители от сферата на неформалното образование, както и на учители за извънкласни или извънучебни занимания с деца.

Дейностите в Наръчника имат за цел да осигурят вълнуващи и незабравими преживявания на посетителските групи в Парка и да формират у децата емоционална връзка с природата. Задачите са изготвени така, че при изпълнението им те придобиват междудисциплинарни познания за взаимоотношенията между човек и околната среда, разбират значението на биоразнообразието, необходимостта от опазването му и ролята на Природния парк в това отношение.

Дейностите позволяват провеждане сред природата или в Посетителски център на Парка при лошо време.

 

Наръчникът е изработен по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан” – финансиран по Оперативна Програма Околна среда 2007 – 2013. Той е достъпен в електронен формат тук, а на хартиен носител може да бъде разгледан в Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, при Дирекция на Природен парк “Врачански Балкан” или при Фондация “Екоцентрик”.

Снимки: Фондация "Екоцентрик"