ДПП „Врачански Балкан” ще представи нова система за охрана и наблюдение на парковата територия

  13-01-2014

Дирекция на природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителната агенция по горите организира пресконференция по повод предстоящото изграждане на интегрирана система за наблюдение, опазване и охрана на животински и растителни видове на територията на парка. Събитието ще се състои на 16 януари 2014 г., четвъртък, в 11.00 ч., в Природозащитен център „Натура”.

Системата ще бъде в състояние да разпознава малки пожари с минимален коефициент на грешка. С нея ще бъдат извършвани наблюдения на развитието и динамиката на популациите на защитените видове птици и животни, фитосанитарното състояние на горските екосистеми и материално-техническата база.

Интегрираната инсталация ще се състои от контролен център и три автоматични наблюдателни станции. Всяка една от станциите ще анализира непрекъснато 360 градусова зона. По този начин ще се извършва ранно откриване, оповестяване на зараждащи се пожари, точните координати на огнището, като същевременно ще се даде възможно да се следи операцията по гасенето на огнената стихия.

Мероприятието е част от проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”. Стойността на проекта е 4 533 937,85 лева., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”