ДПП „Врачански Балкан” ще връчи Годишни награди за опазване на биоразнообразието и природата –2013

  04-12-2013

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите ще връчи Годишни награди за опазване на биоразнообразието и природата 2013г. на 5 декември 2013 г., четвъртък, от 18.30 ч. в Природозащитен център „Натура”.

Церемонията се организира за първи път и има за цел да отличи институции, неправителствени организации, доброволци и медии, които са подпомогнали в организирането и осъществяването на дейности по опазване на биоразнообразието и природата на Врачанската планина през 2013 година.

Предвидени са 5 награди в следните категории:

1. Организация/ институция подпомагаща опазването на биоразнообразието и природата в ПП „Врачански Балкан”
2. Неправителствена организация подпомагаща опазването на биоразнообразието и природата в ПП „Врачански Балкан”
3. Бизнес организация подпомагаща опазването на биоразнообразието и природата в ПП „Врачански Балкан”
4. Медия, отразяваща опазването на биоразнообразието и природата в ПП „Врачански Балкан”
5. Активен природозащитник и доброволец, подпомагащ опазването на биоразнообразието и природата в ПП „Врачански Балкан”

Мероприятието е част от проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”