Информационни пунктове в ПП "Врачански Балкан"

  07-05-2013

През месец април бяха изградени 10 типови информационни пункта в селата по границата на ПП "Врачански Балкан".  Пунктовете представляват сглобяеми дървени навеси, които са поставени в центровете на селата - Згориград, Паволче, Челопек, Зверино, Оплетня, Лакатник, Дружево, Миланово, Долна Бяла Речка и Горно Озирово. На табелите разположени в тях, туристите ще открият любопитна информация за съответното населено място както и карта с туристическите маршрути и забележителности на територията на ПП "Врачански Балкан".