„Инженеринг на интегрирана система за наблюдение, опазване и охрана на целеви територии и видове на територията на Природен парк “Врачан