„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА И ПЪРВОНАЧАЛЕН МОНТАЖ НА 4 БРОЯ ЕЛЕКТРОПАСТИРИ” ПО ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВ