„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА МОТОРНА КОСАЧКА И МОТОРЕН СВРЕДЕЛ”