„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ - УРЕД ЗА НОЩНО ВИЖДАНЕ, ТЕРМОВИЗЬОР, ФОТОКАПАНИ