„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ОБЗВЕЖДАНЕ И ОБУРУДВАНЕ НА ПЦ ”НАТУРА“