„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДИНАМИКАТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РЕЧНИТЕ ВОДИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОТСТРАНЯВА