„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ „БЕЛОГЛАВИЯТ ЛЕШОЯД В ПРИРОДЕН ПАРК „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“