„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ СВРАЖЕН – СТАРО СЕЛО”