„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР С КОНТРОЛЕН ГОРСКИ ПУНКТ – ВРАЦА”