„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАСЛОН”