„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАСЛОНИ” ПО ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВ